Redegjørelse og aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven år 2023

Formålet med redegjørelsen er å oppfylle kravene lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Vinhuset AS er eid av ASKO Norge AS. NorgesGruppen ASA er morselskap til ASKO Norge AS og Vinhuset AS følger NorgesGruppen ASAs retningslinjene innen bærekraft og etiske retningslinjer. For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører, våre egne ansatte og andre samarbeidsparter følger vi NorgesGruppen vedtatt Etiske retningslinjer for leverandører. Kravene er kontraktsfestet med alle sentrale leverandører.

Vinhuset tilbyr grossisttjenester av drikkevarer, samt lagerhold av drikkevarer for importører. Vinhuset er organisert i to avdelinger; Servering og Distribusjon. Avdeling for Servering opererer mot serveringsmarkedet og avdeling for Distribusjon opererer mot grossist og Vinmonopol.
Se: https://www.vinhuset.no/om-oss

Ansvarlig for arbeid med åpenhetsloven: Knut I. Børgesen e-post: knut@vinhuset.no

Retningslinjer og rutiner er innarbeidet i drifts- og personalhåndbok og er en del av ansettelse- og handelskontrakter. Det gjøres det en innledende vurdering av hver enkel ny leverandør. Vinhuset har etablert rutiner for å sikre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger. Vinhuset har hatt gjennomgang av alle leverandører, og foretatt risikokartlegging og vurdering av risikoområder i forhold til mulige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende:

Det ble sendt henvendelser til alle leverandører som ble vurdert til å ha medium til høy risiko, til sammen 17 leverandører. Det ble ikke avdekket vesentlig negativ risiko.

Det er ikke mottatt henvendelser fra forbruker eller organisasjoner relatert til Åpenhetsloven i 2023.

Knut I. Børgesen
Ansvarlig for arbeid med åpenhetsloven
Vinhuset AS

Send oss epost til denne adressen og vi vil svare deg i løpet av tre uker : apenhetsloven@vinhuset.no