Bærekraft

Sosiale, etiske og miljømessige hensyn følger våre beslutninger, og klimanøytralitet innebærer at vi har eliminert klimagassutslippene i egen virksomhet.
Vi har fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport. Vi skal være i førersetet innenfor disse områdene og vi våger å satse — vi er villige til å betale utover hva som er kravet til bedriftsøkonomisk avkastning.

På vei til klimanøytralitet har Vinhuset klare mål. For å sikre kontinuerlig fokus i alle ledd i organisasjonen skal vi sertifiseres i henhold til ISO 14001 — en miljøstandard som stiller krav til kontinuerlige forbedringer og eksterne revisjoner. Mot 2026 har vi mål om å oppnå 20% energireduksjon og drift på 100% fornybar energi, nullutslipp på transport ved bruk av el og hydrogen samt biodrivstoff fra bærekraftige kilder og kildesortering på 95% av vårt avfall.
Din Drikkevarepartner

La oss ta hånd om dine leveranser av drikkevarer

Som en ledende distributør av  drikkevarer, jobber vi tett med deg for å tilpasse sortimentet og leveransene etter dine ønsker.
BLI KUNDE I DAG