BETINGELSER

 

Alt salg skjer til gjeldende priser og betingelser på leveringsdagen, og kun mot kontant betaling med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling beregnes 8,75% morarente.

Salg av alkohol over 2,5 vol.% kan bare skje til de som har fast sjenkebevilling. I de tilfeller bevillingshaver får utvidet bevilling for en bestemt anledning, til å selge f.eks. brennevin, kan dette handles dersom kopi av bevillingen fremlegges. 
 

 

PRISER

Alle priser er inklusive særavgifter og kasserabatt med kr. 3.50/fl, men eksklusiv merverdiavgift, fakturagebyr på kr. 30,- og eventuell pant. Merverdiavgift beregnes av vareprisen inkl. særavgifter, men ikke av pant. 

 

PANT OG RETUR

Pant på stålfat faktureres ved levering og krediteres ved retur av Vinhuset.

Pant på boks, pet, keykeg o.l. faktureres ved levering av Vinhuset og returneres i egne avtaler til Infinitum.

  1. Kunden melder seg inn hos Infinitum.no
  2. Kunden bestill plastsekker på infinitum.no.
  3. Tomgodset fylles i plastsekkene
  4. Kunden bestiller henting på infinitum.no
  5. Plastsekkene hentes inne 5 virkedager av Infinitum
  6. Plastsekkene skannes på sporingsetiketten
  7. Panten tilbakebetales to ganger i mnd fra Infinitum til kunden.

https://www.youtube.com/watch?v=I7SiCo7HTJk

 

BESTILLING

Bestilling skal være leverandøren i hende innen kl. 11:30. Varene leveres normalt påfølgende virkedag, men leverandøren tar forbehold om transportforhold, dersom det må påberegnes bruk av ekstern transportør. Varer som ikke er lagerført kan aksepteres levert 5 - 7 virkedager etter bestilling. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for utsolgtsituasjoner som skyldes underleverandører.

 

FRAKT

Minimums kvantum for fri levering er 5 kolli i Oslo og Bergen. For øvrige deler av landet er det fri levering over 10 kolli. (Se under for definisjon av kolli)

 

Gjeldende fraktsatser:.

• 1-5 kolli Oslo/Bergen kr. 220,-

• 1-10 kolli Sør/Midt-Norge (Postnr. 0-7999) kr. 360,-

• 1-10 kolli Nord-Norge (Postnr. 8000-9999) kr. 720,-

• Svalbard (under 36 kolli) kr. faktisk kost

Tillegg:

• Hastegebyr kr. 450,-

• Bomtur egendistribuerte varer kr. 220,-

• Bomtur ekstern transport kr. faktisk kost,-


Definisjon av kolli:
• 1 kolli = 12 stk 1/1 flasker vin/brennevin
• 1 kolli = 24 stk 1/2 flasker vin/brennevin
• 1 kolli = 1 fat øl, sider e.l.
• 1 kolli = 1 CRT. alle varer som selges kun i hel kartong: øl, sider, alkopop, brus etc.

 

RETUR RUTINER

Det er viktig for oss at du som kunde blir vel i varetatt også etter at handelen er gjennomført. Vi har forsøkt å gjøre retur rutinene så enkle som mulig.

Det skal alltid fylles ut et returskjema, som kan fås ved henvendelse til kundesenteret eller lastes ned her: Excel eller PDF

Fyll ut skjema og send dette til: ordre@vinhuset.no. Returforespørsel blir behandlet fortløpende og senest innen 2 virkedager.

Det er viktig med utfyllende informasjon som forespurt på skjema, så vi kan behandle søknaden mest mulig korrekt og effektivt.

Ved godkjent retur skal skjema legges med returvarene og vil bli kreditert etter mottak og kontroll hos Vinhuset AS.

 

RETURBETINGELSER

• All retur må godkjennes før det evt. returneres 

• Synlig skade, feilplukk, manko, og/eller overtallig må avmerkes på fraktdokument ved varemottak med signatur fra sjåfør. 

• Reklamasjon som ikke ble oppdaget ved varemottak må skje omgående. 

• Kvalitetsavvik på vin må innklages innen 6 mnd etter varen er kjøpt. Unntak er lagringsvin, som vil bli vurdert ved henvendelse . 

• Retur av varer som er feilbestilt av kjøper må være kurant for videresalg. 

• For retur av varer feilbestilt av kunde, regnes kr 15,- pr fl i gebyr. 

• For retur av varer feilbestilt av kunde, som kun selges i kasser(24 fl.)/fat, regnes kr 100,- pr kasse/fat i gebyr. 

• Returvarene må sendes Vinhuset innen 14 dg fra godkjent dato, hvis ikke blir reklamasjonen avvist. 
 

BEGRENSNINGER

Kjøp av øl, vin eller br.vin forutsetter at kunden har fast skjenkebevilling og tilstrekkelig bevilling for de varer som kjøpes. (Ambulerende bevilling godtas ikke). Kunder med bevilling for øl og vin kan i enkelte tilfeller (ved utvidet bevilling til br.vin) få kjøpt brennevin, mot å fremlegge kopi av utvidet bevilling.